Įvykęs renginys

10-oji Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių konferencija MOKYKLINĖ APLINKOTYRA- 2013 vyko virtualioje aplinkoje nuotoliniu
būdu 2013 m. kovo 25-31 d.

______________________________________

Konferencijos dalyviai pasidalijo aplinkos tyrinėjimo patirtimi, mažaisiais atradimais, pažinimo džiaugsmu, pabendravo, pasimokė vieni iš kitų, paskatino vieni kitus, padiskutavo aktualiais mokinių aplinkotyrinės veiklos organizavimo mokykloje klausimais, nežiūrint atstumo, kuris visus skyrė. 

Konferencijos forma – e. konferencija – organizuojama nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje, sudarant visiems vienodas galimybes pasidalinti patirtimi, vertinimais, įžvalgomis, dalyvauti diskusijose, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietovės, nuo biudžeto ir kitų vidinių bei išorinių veiksnių, ribojančių fizinį mobilumą.

Konferencijos dalyvių aktyvumas

Konferencijos pranešimus skaitė virš 1500  nutolusių dalyvių.

Konferencijos pranešimai peržiūrimi ištisus metus.